Navegació i fondeig

A continuació us recordem les normes més importants que heu de respectar i un seguit de consells per gaudir d'una navegació més segura, saludable i respectuosa amb el medi ambient.

NORMES

 • No envaïu amb la vostra embarcació la zona de banyistes. Aquestes zones estan abalisades amb boies de color groc. Recordeu que la llei prohibeix la navegació en aquestes zones de bany(1, 2).
 • Modereu la velocitat prop de la costa. Pel bé de la vostra seguretat i la dels altres mariners. Recordeu que no es permet navegar a una velocitat de més de 3 nusos a una distància inferior o igual a 200 metres d'una platja o cala no abalisada, o a 50 metres de la costa(1, 2).
 • Navegueu allunyats dels bussejadors. Cal navegar a més de 100 metres de les embarcacions amb bussejadors, que ho senyalaran amb la bandera "A" (alfa) del Codi Internacional de Senyals(2).
 • No fondegeu amb l'àncora sobre els fons de posidònia. Feu-ho sobre fons de sorra o pedra. La posidònia, que ocupa part dels fons marins a les cales, és una planta marina que té un gran valor ecològic, i per això la normativa prohibeix la seva destrucció(3).
 • Recordeu que, si voleu pescar,cal obtenir abans una Llicència de Pesca Marítima Recreativa emesa per la Generalitat de Catalunya (ho podeu fer a través de la web www.cat365.net), per altres comunitats autònomes, per l'Estat espanyol o per altres estats membres de la Unió Europea(5).
 • No llenceu les escombraries al mar. Pel bé de la vostra salut i la del medi ambient! Resta prohibit l'abocament de residus al mar, inclòs les aigües brutes, restes de menjar i aigües de sentines(1, 2).
 • Si navegueu amb motos aquàtiques, feu-ho lluny de la costa i no accediu a les cales del Parc Natural. És prohibit la utilització de motos aquàtiques en una zona de 200 metres de les platges o de 50 metres de la resta de la costa. A més, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, es prohibeix l'avarada i treta d'aquest tipus d'embarcacions en platges i cales(2).
  1. Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per al Desenvolupament i Execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
  2. Resolució de la Capitania Marítima de Palamós-Girona, de 22 de març del 2005, per la qual s'aproven les Instruccions de Navegació per a les aigües marítimes de la província de Girona.
  3. Ordre de 31 de juliol de 1991 per a la regulació d'herbassars de fanerògames marines.
  4. Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa.

CONSELLS

 • Quan fondegeu, cal evitar que l'àncora llauri el fons marí i no canvieu repetitivament de lloc de fondeig. Fondegeu amb cura i com menys vegades millor, perquè així evitareu fer malbé el fons marí.
 • Proveu de navegar amb embarcacions sense motor (caiac, velers, etc.). Fareu esport, i això serà bo per a la vostra salut i la del medi ambient!
 • Si navegueu amb motor, intenteu fer-ho amb embarcacions tradicionals de petites dimensions (bots, mallorquines, llaguts, etc.). Gaudiu de la mar sense presses ni estrès amb barques tradicionals!
 • Porteu a terme una navegació respectuosa amb el medi ambient. Modereu la velocitat, no accelereu bruscament, mantingueu en bon estat el motor i atureu-lo en arribar a lloc el més aviat possible. El medi ambient hi guanyarà i la vostra butxaca també.
 • Eviteu la utilització de patents ("antifouling") per pintar el casc de la vostra embarcació, ja que sovint contenen metalls pesants que són molt nocius per a la salut humana i el medi marí. Si heu d'utilitzar aquest tipus de pintures, compreu-ne d'"ecològiques" (no contenen metalls pesants), per no haver de pagar amb la vostra salut i la del mar!
 • Eviteu l'amarratge a les roques de la costa o a la platja mitjançant caps. Els banyistes us ho agrairan!

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
La preservació del medi marí és cosa de tothom!

I gaudiu de la mar!