El Port

ProveIdors

Senyors Proveïdors

Els posem en coneixement que la valoració de la qualitat del seu servei/producte s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin haver produït. I que en el cas que es consideri necessari l’aportació de acció correctiva se li comunicarà via mail.