.pdf Tarifes 2016 Centre Activitats Nàutiques - TARIFES 2016 CAN.pdf

Tarifes 2016 Centre Activitats Nàutiques

.pdf Quotes avarada embarcacions vela lleugera i motos aigua 2016 - Tarifes Avarada web 2016.pdf

Quotes avarada embarcacions vela lleugera i motos aigua 2016

.pdf Tarifes Transeünts 2017 - Tarifes_Transeunts_2017.pdf

Tarifes Transeünts 2017

NORMATIVA D'ÚS ESPLANADA

Reglament Zona d'Avarada Avarada.pdf

NOTA

* Per tal de que sigui efectiva la reserva (transeünts), s'haurà d'efectuar el pagament anticipat d'un 20% del preu total d'aquesta.

** Fins un mes abans, aquest 20% podrà ser retornat. Passada aquesta data no es retornaran els diners.