Campanyes de sensibilització

Campanya Ports Nets

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha editat el fullet Ports Nets per fomentar les bones pràctiques ambientals en els ports, seguint les actuacions de sensibilització iniciades en el mar del projecte Interreg III B "PORTS NETS".

Aquest fullet va adreçat a tots els usuaris dels ports i vol ser una ajuda per facilitar els canvis d'hàbits que es necessiten per aplicar les bones pràctiques ambientals en els ports.

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, durant el mes de Juliol de 2006 ens ha fet arribar uns fulletons informatius de la campanya "PORTS NETS".

Aquests fulletons estan a disposició dels Socis i Usuaris del port a les oficines del club, fins a l'exhauriment d'existències.

També podeu accedir a aquesta informació en el següent pdf:

Fulletó Ports Nets.pdf

Campanya Greenpeace

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Blog/menos-plstico-ms-mediterrneo/blog/59615/