Recomanació en l’ús de les torretes elèctriques per evitar incendis

Club de Vela Blanes, novembre de 2019.- Arrel dels incendis provocats aquest estiu passat en diferents punts del litoral en embarcacions d’esbarjo, el ministeri de foment ha fet arribar una comunicació als ports esportius referent a la mala pràctica que existeix per part dels usuaris de les embarcacions, que deixen connectades a les torretes dels seus punts d’amarrament les seves connexions elèctriques tot deixant els equips del buc funcionant o en standby. Aquesta pràctica, a més de suposar un major consum energètic y, per tant, major impacte ambiental, també comporta un risc afegit de curtcircuit per sobrecàrrega que pot provocar incendi a l’embarcació.

Recordem doncs, en aquest sentit, que en tots els reglaments particulars d’explotació i policia dels ports esportius com el nostre, es recullen en l’apartat de prohibicions (i per tant també obligacions dels usuaris) tot una sèrie de punts referits a aquest casos, i que garanteixin un ús correcte i segur de les torretes.