Finalitza l’assemblea general del club, primera telemàtica de la història.

Club de Vela Blanes, octubre de 2020.- El passat 18 d’octubre es va dur a terme l’Assemblea General Ordinària. Degut a l’actual situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 la reunió es va portar a terme, per primera vegada en la història del Club, de manera telemàtica amb l’aplicació ZOOM (videoconferència) que tots els assistents havien de descarregar. Amb aquesta aplicació tots els socis podien participar de la reunió des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu. Així, es va facilitar al socis el link per accedir directament a l’Assemblea Gral. Ordinària, Clicant directament a l’enllaç i posant després un codi d’accés que se’l va facilitar. Una trentena de socis varen participar en aquesta convocatòria on es va presentar l’informe de gestió de l’exercici 2019, amb el balanç i tancament de l’any que va ser aprovat , el pressupost de l’exercici 2020 i les proposicions formulades pels socis d’acord amb l’article 22.2 apartat f dels Estatuts del Club. Es va tancar l’assemblea amb el punt de precs i preguntes.