Esport Blau Escolar

Esport Blau Escolar

Esport Blau Escolar


DESCRIPCIÓ:

El programa Esport Blau Escolar El programa d’Esport Blau Escolar busca la popularització, l’aproximació i la promoció de l’esport de la vela a l’alumnat, per tal de potenciar la seva pràctica en els Centres d’Ensenyament en l’àrea d’Educació Física.

El projecte promou i facilita la iniciació esportiva a l’entorn nàutic i marí mitjançant les embarcacions pròpies de les Escoles de Vela, així com també pretén educar mitjançant l’esport, potenciant el treball en equip, el respecte al medi i el descobriment del litoral català.

OBJECTIUS GENERALS:

 • Ajudar en la formació integral de l’alumnat de primària
 • Educar mitjançant l’esport a l’aire lliure
 • Respectar i gaudir del mar
 • Fomentar l’adquisició d’habilitats físiques bàsiques
 • Apropar l’alumnat a les activitats de vela lleugera col·lectiva i vela lleugera doble i individual.
 • Aprendre la tècnica dels esports de mar
 • Aconseguir que tot l’alumnat que viu a les comarques costeres tingui l’oportunitat de conèixer la pràctica de les disciplines dels programes
 • Fomentar el desenvolupament de l’equilibri, l’agilitat i la resistència mitjançant activitats lúdiques i jocs
 • Avaluar els alumnes segons l’assoliment de competències bàsiques en l’àmbit de l’educació física

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Treballar els estàndards específics que estipula la Federació Catalana de Vela.
 • Aprendre els objectius del nivell bàsic i comú del model d’avaluació de la Federació Catalana de Vela.
 • Adquirir els coneixements reflectits en els nivells bàsics i comú tan en la navegació envela col·lectiva, doble i individual.

FUNCIONAMENT

DIRIGIT A: Alumnes de 5è de primària del centres de Blanes

DATES: A concertar amb les escoles.

DURADA: 10 sessions de 2 hores (la primera es durà a terme al Centre Escolar)

GRUP: Grup classe.

LLOC: Club Vela de Blanes.

CONDICIONS:

 • Aquesta activitat no inclou transport escolar.
 • La realització d’aquesta activitat està condicionada a la meteorologia.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

CLUB DE VELA BLANES: 972 330 552 / esportiu@cvblanes.cat / club@cvblanes.cat