Bateig de Mar

Bateig de Mar

Bateig de Mar


DESCRIPCIÓ:

El bateig de mar és una activitat lúdica que combina teòrica i practica de la navegació a nivell inicial. Es tracta d’una sortida a la badia de Blanes (punt d’inici de la Costa Brava) que compren navegació entre el Club de Vela i la delta de la Tordera. Es realitza en embarcacions col·lectives anomenades Raquero i Lúdic, amb una breu explicació de la nomenclatura i funcionament del vaixell. Durant la sortida s’explica també el efectes del home sobre el medi aquàtic i la problemàtica derivada del canvi climàtic.

L’activitat es porta a terme amb monitors titulats per la Federació Catalana de Vela e inscrits al registre de professionals de l’esport de la Generalitat de Catalunya

OBJECTIUS:

  • Promocionar l’esport de la vela entre els nois i noies de centres de la vila i de poblacions i comarques properes
  • Posar en contacte aquest esport nàutic, propi d’una vila amb cultura i tradició marinera amb un clima i geografia ideal per practicar-lo, amb tots aquells centres que per raons geogràfiques, de calendari, etc., no poden practicar-ho.
  • Donar a conèixer la institució del Club de Vela Blanes i les activitats que s’hi desenvolupen al major nombre possible d’escolars.
  • Conscienciar a l’alumne de la importància de l’actuació de l’home sobre el medi aquàtic i l’impacte que té a la societat.

FUNCIONAMENT

DIRIGIT A: Alumnes de 5è de cicle superior d’educació primària dels centres públics de Blanes i a tots aquells centres de primària i secundària que així ho sol·licitin.

DATES: Juny (s’ha de concretar data i horari. Segons disponibilitat i demanda)

DURADA: Un dia. L’activitat té una durada aproximada de 3 hores.

GRUP: Grup classe.

LLOC: Club Vela de Blanes.

CONDICIONS:

  • Aquesta activitat no inclou transport escolar.
  • La realització d’aquesta activitat està condicionada a la meteorologia.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

CLUB DE VELA BLANES: 972 330 552 / esportiu@cvblanes.cat / club@cvblanes.cat