Les obres comencen a fer entreveure la forma definitiva de la futura dàrsena esportiva

Club Vela Blanes 28 març de 2014.- Durant l'últim mes s'han accelerat les actuacions a les obres de la dàrsena esportiva del Club de Vela, sobretot pel que fa a la part del moll central. Una vegada col·locats els encepats sobre pilots per a l'execució dels pantalans amb una pontona s'ha procedit a la col·locació del primer pantalà. Així mateix amb l'arribada del nou dipòsit de benzina (50.000 litres) començarà l'execució de la instal·lació de la nova benzinera tot preparant en breu les canalitzacions i la pròpia àrea  de descàrrega i sortidors.