Farciment de l'antic pou de l'escar

Blanes 1 d'abril de 2014.- Després de buidar l'esplanada de vela lleugera avui s'ha iniciat el farciment de l'antic pou de l'escar amb l'abocament de pedres i sorra provinents de les runes del MOLL DE PONENT. Amb posterioritat s'executarà (encofrat i formigonat) del moll massís de formigó submergit en el MOLL DE RIBERA.