Alumnes del Tecno Campus de Mataró visiten les nostres instal·lacions.

Alumnes del Tecno Campus de Mataró visiten les nostres instal·lacions.

Club Vela Blanes, 21 d'Octubre de 2015.- El Tecno-Campus Mataró-Maresme és un parc científic i de la innovació amb seu a la ciutat de Mataró, a la comarca del Maresme (Catalunya-Espanya) que encabeix l'Escola Superior Politècnica, Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa, i Escola Superior de Ciències de la Salut. Escola universitària adscrita a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el centre imparteix diferents tipus de Graus i Estudis (màsters i postgraus).

El passat 21 d'octubre 48 alumnes del Grau en Ciéncies de l'Activitat Física i l'Esport van visitar la nostra instal·lació. Director i secretari esportiu del CVB van mostrat les intal·lacions, i van contestat les preguntes dels alumnes. Joan Bellavista, gerent del Port de Mataró i professor acompanyant dels alumnes, va quedat gratament sorprès amb una entitat que va qualificat d'històrica (més de 70 anys d'història al servei de l'esport de la vela), exemplar i moderna, després de la renovació d'unes instal·lacions, pròpies del segle XXI.