Bandera Blava 2009

El Club Vela Blanes aconsegueix la bandera blava 2009

Enguany les platges espanyoles han estat líders mundials en banderes blaves. Quasi 600 banderes blaves situen Espanya per davant de 34 països de l'hemisferi nord. Una de cada sis banderes del total de 3338 han estat concedides al territori espanyol, 44 banderes més que l'any 2008, un augment equiparable al descens que es va produir l'any passat, a causa de l'enduriment dels criteris de concessió. Galícia amb un total de 124 banderes encapçala la llista seguida de Catalunya amb 108.
Creada l'any 1985 per la Fundació per l'Educació Ambiental de França, el distintiu de Bandera Blava reconeix el compliment de la legalitat i de criteris d'accessibilitat, salubritat i de sostenibilitat ambiental. Actualment te el suport i la participació del programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i el turisme (Organització Mundial del Turisme)
Bandera Blava onejant al Club Vela Blanes
L'esforç diari de les persones que treballen diàriament en l'àmbit portuari, respectant el medi ambient i vetllant pel l'entorn natural, tot oferint una imatge de qualitat s'ha vist recompensat amb el guardó al nostre Club per no només invertir en matèria mediambiental, tot aportant coneixements i equipaments per a que les instal·lacions siguin més sostenibles, sinó per trobar-se en l'avantguarda en impartir coneixements nàutics esportius de vela lleugera que fan ressò en temes mediambientals.