Enquesta de satisfacció

Agrair-vos l'esforç d'emplenar l'enquesta i sol·licitar-vos que:

  • Mireu de respondre totes les preguntes
  • Sigueu sincers (ens ajudarà a millorar)
  • Utilitzeu l'apartat d'observacions per a fer comentaris addicionals


Molt bé
Molt bé

Correcte

Pot millorar

No he utilitzat el servei

 


 

Administration

Marina service

Sailing school

Service station (petrol station)

Restaurant

General facilities and equipment

Additional comments

You must perform the previous validation