Image gallery

Image gallery

2014/05/22 Evolució Obres

Reportatge de l'evolució de les obres de renovació de la darsena esportiva del Port de Blanes, corresponent al contracte del 2012 per la seva gestió per part del Club de Vela Blanes.