Estem treballant per oferir Bateig de Mar. Proximament posarem la informació.