EMAS: CERTIFICAT EMAS 2017.pdf

Política ambiental i de qualitat del Club de Vela Blanes: POLITICA DE GESTIO 2018.pdf

Plà de gestió i manipulació de residus del Club de Vela Blanes: Pla 2014.pdf

Cartell de bones pràctiques ambientals i tractament de residus: Pictograma 2016.pdf